TCK 81 Kasten Öldürme Suçu Nedir?

0 73

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Maddeleri arasında yer alan 81. maddeye göre kasten adam öldürme suçu müebbet hapis cezası iler sonuçlanır. Suçun işlenme tarzı ve suçun kime karşı işlendiği de cezanın boyutunu arttırmakta ya da düşürmektedir.

TCK 81, kasten adam öldürme suçunu temsil etmektedir. Belirlenmiş olan maddeye göre kasten adam öldürme suçu müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. İşlenmiş olan suçu işleyen kişinin akıl sağlığı durumu, suçun işlendiği kişinin yakınlık derecesi, suçun işleniş şekli gibi durumlar cezanın nasıl sonuçlanacağı hususunda çeşitli sonuçlar verebilir.

Daha fazla mesaj

TCK Madde 81

  • Bu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri var olduğu durumlarda CMK’nın 100/3. Maddesi uyarınca kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılabilir.
  • Suçla ilgili tutukluluk süresi en fazla 2 yıldır. Kanun yolunda geçen süre haricinde 2 yıl olmasının yanı sıra zorunlu hallerde 3 yıla da uzayabilir.
  • CMK’nın 135. Maddesine göre suçla ilgili dinleme, kayda alma ve sinyal takibi gibi tedbirler alınabilmektedir.
  • Bu suç için olağan bir dava zaman aşımı süresi 25 yıldır. 25 yıl içerisinde sonuçlanmamış davalar zaman aşımı sebebiyle düşürülmektedir.
  • Bu suçla ilgili zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Zanlı işlediği kasten öldürme suçu üzerinden yargılanır ve tutuklanır.

TCK 81 uyarınca kişiler adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Elde edilen verilere ve toplanan delillere göre ceza süresi azalabilir veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilebilir. TCK 82 maddesinde detaylı bir şekilde açıklandığı gibi kasten adam öldürme tasarlayarak, canice, eziyet çektirilerek, üstsoy veya altsoy birisine uygulandığında, gebe olduğu bilinen bir kadına karşı işlendiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaktadır. Suçu işleyen kişinin cezai ehliyetinin bulunmaması durumunda ise dava düşer ve kişi herhangi bir ceza yaptırımına maruz bırakılmaz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.